Kariyer Açık Rıza Metni

MUVAFAKAT

WEBMAXİ DİJİTAL PERFORMANS AJANSI’na (Şirket) yaptığım iş başvurusuna istinaden, referans gösterdiğim kişiler dışında, eski işverenlerim ile yaptığınız görüşmeler sonucunda elde ettiğiniz, eski işverenlerimin hakkımdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçelerimin, iş başvurusu değerlendirme sürecinin yürütülmesi, Şirket’in çalışma kriterlerine uyumumun belirlenmesi, Şirket ortak ve iştirakleri şirketlerdeki ilgili pozisyonlarda da değerlendirilmem amaçlarıyla işlenmesine açık onay veriyorum.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin yanı sıra Şirket’e yaptığım iş başvurusunda bizzat Şirket’e iletmiş olduğum isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, adres, öz geçmiş, iş tecrübesi, referans gösterdiğim kişiler, eğitim durumu, eğitim gördüğüm kurum bilgilerinin Şirket ortak ve iştiraklerine, işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarına, iş başvurusu değerlendirme sürecinin yürütülmesi, çalışma kriterlerine uyumumun belirlenmesi, Şirket ortak ve iştirakleri şirketlerdeki ilgili pozisyonlarda da değerlendirilebilmem amacıyla aktarılmasına açık onay veriyorum.

Veri Sorumlusu: WEBMAXİ DİJİTAL PERFORMANS AJANSI